Brilliance / SK

       NOE's Brilliance

plemenná koza

Výsledná trieda za exteriér + mliečnu úžitkovosť - Elita rekord

SK1934145

Línia  Tonic

nar.:24.01.2013

1.02 (2015): 1521,70l/  počet dní: 240/ nádoj/deň: 6,34l/ bielkovina: 3,77%/ tuk: 4,34%

2.02 (2016): 1503,60l/  počet dní: 240/ nádoj/deň: 6,27l/ bielkovina: 3,54%/ tuk: 4,85%

5 týždňov po okotení

2017

2017

2016

 

november 2015

máj 2015

31. október 2015: 259. deň laktácie

jún 2015 - 127. deň laktácie

marec 2015

február 2015 - deň po pôrode

 

jún 2014

Brilliance sa narodila našej Fiene v.d. Heegefarm spolu s jej bratom Brytonom.

Ich otcom je Honzík z Krasolesí.

Je to mladá  a priebojná kozička nádherného sfarbenia so súmernou konštitúciou tela na silných nohách. Ak bude kráčať v šľapajách svojej matky, určite bude patriť medzi najlepšie dojnice v stáde. Jej matka vydojila v 1. laktácii úctyhodných 1297,6l mlieka. Ide o najpriateľskejšiu spomedzi všetky kozičky a je to jednoznačne charakter devil

apríl 2014

1.septembra 2013

 

 

 


 

   

                  matka: Fiene v.d. Heegefarm                                                 otec: Honzík z Krasolesí

rodičia matky: Astra  &  Butterfly Ceasar