Bailee / SK

       Bailee NOE

plemenná koza

Výsledná trieda za exteriér + mliečnu úžitkovosť - Elita rekord

SK1934147

Línia  Diplomat

nar.:03.02.2013

1.02 (2015): 1444,8l/  počet dní: 240/ nádoj/deň: 6,02l/ bielkovina: 3,98%/ tuk: 5,41%

november 2015

máj 2015

23 dní po okotení

Bailee sa narodila na 4. narodeniny svojej matky Klomps Dark Wonder. Jej brat Bacardi bol vyvezený do zahraničia, kde sa z neho stal  plemenný cap. Ich otcom je náš Monach Jacob. Bailee má dlhé a silné nohy a jednoznačne bude v dospelosti majestátna koza.

Jej sfarbenie je béžovo-šedé. Sú si dosť podobné s Brilliance až na to, že Bailee má na pravej nohe bielu ponožku smiley.

Má výborné predpoklady mliečnej úžitkovosti, ktoré jej dáva jej holandská matka s dojivosťou v 3.laktácii 1045,7l a tiež anglický otec po matke s dojivosťou 1427,5kg mlieka.

apríl 2014

január 2014

 

                      matka: Klomps Dark Wonder                                                                     otec: Monach Jacob

   

rodičia matky: Chakras Akkadi  Arcadium van Oudwoude      rodičia otca: Monach Rhazya  &  Jemaly Moss