TYEGRONON TTHUNDER / import UK

§109/127 TYEGRONON TTHUNDER  

v chove od roku 2021

UK30652800054

nar.: 15.04.2021

mliečna úžitkovosť matky v 2.druhej laktácii (keďže je matka zapojená do kontroly úžitkovosti druhým rokom od narodenia Tthundera, údaje ešte nie sú kompletné, vyhodnotenie bude až v lete 2022):

priebežné údaje KMÚ matky: 1907,8kg/384 dní s celkovou bielkovinou 50kg a celkovým tukom  63,5g

Tthunder sa v roku 2021 stal v kategórií zahraničných účastníkov víťazom medzinárodnej online súťaže anglonúbijských kôz organizovanej anglickým klubom 

The Anglo Nubian Breed Society (ANBS).

september 2021

Toto nádherné zviera pochádza z anglického chovu s viac ako 50 ročnou tradíciou a meno Tyegronon sa spája s kvalitou a uznaním v Anglicku, ale aj po celom svete. Ten, kto chová AN kozy si može byť istý, že aj v žilách jeho zvierat koluje "Tyegrononska krv"!

Chovateľka Maggi Franklin je tiež dlhoročnou posudzovateľkou kôz. Jej vybraný vkus a cit pre toto plemeno viedlo k tomu, že jej zvieratá patria medzi vysoko cenené a uznávané.

Tthunder je jeden z mála, ktorý sa dostal do Európy z tohto chovu. Našim cieľom je zvýšiť počet našich zvierat s 100%ným anglickým pôvodom.

december 2021

 

júl 2021