PAULINUS / import UK

§168/143† MONACH PAULINUS 

Plemenný cap Farmy NOE od jesene roku 2017

Výsledná trieda za exteriér + mliečnu úžitkovosť matky:Elita rekord

UK022036011114

Línia: Holbein

nar.: 15.03.2016

Jún 2018

január 2018

 

august 2017

júl 2017

(fotené po príchode na farmu)

Monach Paulinus - ďalší plemenný cap z Farmy Monach, ďalšia posila do nášho stáda, importovaný z Anglicka tento rok (2017).

Jeho dovozu predchádzalo veľa korešpondencie a dohôd, ale pohľad naňho ma utvrdil v tom, že to stálo za to!

Pri jeho výbere pre mňa bolo dôležitých niekoľko parametrov, ktorými Paulinus disponuje na 100%.

Do chovu som chcel zaradiť ďalšie zviera, ktoré bude na potomstvo prenášať exteriér pri nadštandarnej mliekovej úžitkovosti predkov.

Paulinus toto všetko má a má aj viac, nádherné čierne sfarbenie s oceľovo-modrým leskom, ktorý zvýrazňuje jeho exteriér, no najmä dlhú chrbtovú líniu, široký a hlboký hrudník, krásne osvalený krk, výraznú samčiu hlavu a k pomeru tela silné nohy, ktoré považujem tiež  za jeho  prínos.

Ide o vyrovnané, mierumilovné zviera, s ktorým je ľahká manipulácia.

Disponuje rodokmeňom, ktorý ho predurčuje byť kvalitným plemenným capom nášho chovu.

Vďaka jeho kvalitám sa neviem dočkať jeho prvého potomstva na našej farme a teším sa ako jeho genofond nadviaže na zvieratá doteraz u nás odchované na anglických líniach anglonúbijskej kozy, ktorých výsledky dokazujú, že anglonúbijská koza patrí medzi špičku v kategórii dojných plemien kôz.

 

     

                           R168 Monach Conifer                                                    §143/127 Monach Nansen                           

Mliečna úžitkovosť matky R168 Monach Conifer: 1 689kg mlieka/365dní pri tuku 5,26% a bielkovine 3,41%  wink