FIORELLA / SK

       NOEˈs FIORELLA

Výsledná trieda za pôvod a exteriér + mliečnu úžitkovosť matky: Elita rekord

SK2557958

Línia  Doriangrey

nar.:07.05.2017

Leto 2019 - prvá laktácia, matka dvojčiat

 Jar 2019 - prvá laktácia

 

január 2018

rodičia

 

Fiorella pochádza zo štyroch sestier, ktoré sa narodili našej Fiene v.d. Heegefarm a Hurstpier Cardamomovi. Bol som rozhodnutý, že chcem po Fiene dcéru do chovu, nakoľko ide o zviera s excelentnou dojivosťou a svojim zjavom a hmotnosťou budí rešpekt. Osud sa s nami zahral a nakoľko som už ďalej nechcel nechávať nič na náhodu a rozdeľovať dve na seba naviazané sestričky, nechal som do chovu obe, z ktorých je jedna práve Fiorella.

Táto kozička je od narodenia hyperaktívna, bola všade, videla všetko, okúsila všetko devilyes. Na druhej strane je z tohtoročných kozičiek najviac naviazaná na človeka a doslova chce byť v prítomnosti človeka a aj ju vyhľadáva. Kým sa ostatné napr. pri večernom kŕmení venujú predloženému krmivu, ešte nemajú celkom dojedené, Fiorella už naťahuje svoj krk a sleduje, kedy sa k ním zasa priblížim s ďalším dobrotami, pri ktorých podávaní párkrát "okoštuje" aj moje oblečenie či vyskúša silu svojej čeľuste na mojich rukách. Prosto je s ňou sranda a som za to rád.

Rastie z nej krásna kozička a poslednú dobu v nej badám veľa z jej matky Fiene. Veľmi sa teším, že som neurobil unáhlené rozhodnutie a nepredal ju, nakoľko by som veľmi ľutoval.

Táto kozička má u nás svoje miesto isté.